ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

                                          นางสาว ศุวรินทร์ แสงย้อย 

 


งานที่1

ให้นักศึกษาทำโปรเตอร์จากโปรแกรมcanva

งานที่2
คำขวัญอาชีวะ

งานที่3
ให้นกศึกษาทำสไลด์2หน้า หน้าแรกแทรกไฟล์เคลื่อนไหว หน้า2แชร์ไฟล์ youtube

งานที่4
จัดทำรูปตัวเองเป็นการ์ตูน Animation ง่ายๆ

ความคิดเห็น